Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie
“Piękno na to jest, by zachwycało do pracy - praca, by się zmartwychwstało.” Cyprian Kamil Norwid

Sesja „Świat według kreskówek - wpływ mediów na kształtowanie świadomości dzieci i młodzieży”

Dnia 15 kwietnia 2011 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie odbyła się sesja popularnonaukowa pt. Sesja Swiat według kreskówek - wpływ mediów na kształtowanie świadomości dzieci i młodzieży.

Wszyscy zaproszeni goście przybyli do auli liceum na godzinę 10.00. Dyrektor szkoły – pani Urszula Zimińska jako pierwsza zabrała głos i przywitała przybyłych gości: starostę powiatu wołomińskiego, pana Piotra Uścińskiego, panią Magdalenę Trysińską – pracownika Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, pana Bartosza Szurika ze studium doktoranckiego w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN - pracownika Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa, przyjaciół liceum, uczniów i dyrektorów gimnazjów z powiatu wołomińskiego, byłych pracowników szkoły, absolwentów, nauczycieli i norwidowską młodzież.

Następnie głos zabrał p. Piotr Uściński , kierując do obecnych kilka słów na temat współczesnego podejścia dzieci i młodzieży do mediów, cytując przy tym słowa pewnej piosenki: ,,matka się drze- zamknij drzwi i oglądaj TV”, dzięki którym łatwiej dotarł do młodzieży.

Kolejnymi punktami sesji był wykład p. Magdaleny Trysińskiej ,,Wpływ mediów na kształtowanie światopoglądu dzieci i młodzieży” oraz prezentacja multimedialna p. Bartosza Szurika o tym, jak powstaje film animowany Po prelekcjach gości, głos zabrał uczeń liceum z klasy IIa – Przemysław Śledź i podzielił się ze wszystkimi swoimi refleksjami na temat azjatyckiej sztuki rysunku, czyli sławnych na przełomie XX i XXI wieku anime i mangi.

W dalszej kolejności nadszedł czas na finał powiatowego konkursu ,, Czy w filmach animowanych jest dobro, piękno i przyjaźń?”. W kategorii plakat wyróżnienia dostały uczennice gimnazjum: Beata Królik IIc, Jolanta Jaworska IIb i Martyna Derlacz IIb z gimnazjum nr 2 w Radzyminie. Nagrody wręczyła p. Urszula Zimińska. Uczniowie liceum: Angelika Matusiak Ia, Anna Siedlarczyk Ic, Roman Serdyuk Ib i Magdalena Sobolewska IId zostali nagrodzeni przez p. Małgorzatę Gumkowską za plakaty. P. Anna Szymanis wręczyła nagrody Aleksandrze Turek z IIc i Ewelinie Boguś z IIe za najlepsze eseje. Wyróżnienia z rąk p. Bartosza Szurika za najciekawsze prezentacje multimedialne trafiły do Michała Budziszewskiego z IIb, Piotra Pańczyka z Ib i Karola Matusiaka z Ib. Następnie wszystkim zostały zaprezentowane nagrodzone prace. Później między młodzieżą a prelegentami trwała dyskusja na temat przyszłości filmów animowanych i sensu ich istnienia. O głos poprosił także p. Gumkowski – przyjaciel szkoły, który mówił w głównej mierze do młodzieży o tym, jaką należy przybrać postawę wobec mediów. Wkrótce uczniowie prowadzący sesję, Jagoda Pyśkiewicz i Patryk Frąckiewicz z klasy Ia, podsumowali sesję i zaprosili obecnych na występ szkolnego Zespołu Muzyczno – Wokalnego "Anima Mea".

Po wysłuchaniu zespołu dyrektor liceum pani Urszula Zimińska pogratulowała młodzieży wielkiego talentu i podziękowała im za chwile wzruszenia, przy pięknie wykonanych piosenkach z bajek, a także zakończyła sesję dziękując wszystkim gościom za przybycie i udział w sesji, zapraszając przy tym do mniej oficjalnej dyskusji przy skromnym poczęstunku. Sesja trwała do godziny 12:55

Jagoda Pyśkiewicz, kl. 1a


Materiały do sesji