Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie
“Piękno na to jest, by zachwycało do pracy - praca, by się zmartwychwstało.” Cyprian Kamil Norwid


Wydarzenia

Dzień Edukacji Narodowej w LO im. Norwida w Radzyminie

Zapraszamy do obejrzenia reportażu z Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej oraz otwarcia nowej części budynku LO im. C.K. Norwida w Radzyminie


Zobacz reportaż


Otwarcie nowego skrzydła Szkoły i Powiatowy Dzień Nauczyciela

13 października 2017 zapisał się w historii Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Radzyminie jako dzień otwarcia nowej części Szkoły. Dobudowana bryła mieści nowoczesne pracownie z zapleczem laboratoryjnym, pełnowymiarową halę sportową, bibliotekę, szatnie, natryski i pomieszczenia administracyjne. Szkoła zyskała ponad 5 tys. m. kw. dodatkowej powierzchni. Koszt inwestycji wyniósł ponad 7 mln. zł. Na budowę hali sportowej pozyskano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 880 000 zł. Jest to bez wątpienia największa inwestycja edukacyjna powiatu wołomińskiego i jak zapewnia starosta Kazimierz Rakowski w kolejnych latach przewidziane są dalsze prace remontowe w zabytkowej części szkoły. Za poprawą warunków lokalowych przemawiają osiągniecia edukacyjne młodzieży, których miernikiem jest wysoka zdawalność egzaminu maturalnego, bardzo dobre wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz osiągnięcia młodzieży w konkursach i zawodach sportowych.

Przeczytaj cały artykuł

Uroczystość Wmurowania Aktu Erekcyjnego”

Szkoła w społeczności lokalnej

150 Rocznica Powstania Styczniowego - 26.I.2013r.

Nadanie i poświęcenie Sztandaru Szkoły - 15.XII.2011r.

"Orlik" zaprasza!

160 lat szkoły

Międzynarodowe spotkanie

Szkoła z tradycją

Nagroda Ministra Edukacji Francuskiej