Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie
“Piękno na to jest, by zachwycało do pracy - praca, by się zmartwychwstało.” Cyprian Kamil Norwid


KLUB EUROPEJSKI

Opiekunami są panie profesor: Jolanta Sitek i Karolina Odelska.

Klub Europejski jest skierowany dla uczniów klas I-III, zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy na temat struktur europejskich, organizacji międzynarodowych oraz samorządności terytorialnej i historii najnowszej.

Spotkania koła odbywają się kilkakrotnie w ciągu semestru i polegają na przygotowywaniu oraz realizowaniu projektów i spotkań z interesującymi osobami. Uczniowie oprócz spotkań sesyjnych przygotowują się również do udziału w konkursach przedmiotowych związanych z rozwojem tożsamości i instytucji europejskich, ekonomiczną przyszłością Unii Europejskiej i naszego regionu, Powiatowego Konkursu Rzecznika Praw Konsumenta i Powiatowego konkursu wiedzy o przedsiębiorczości.

Uczniowie klas europejskich, menadżerskich i humanistycznych szczególnie chętnie włączają się w prace koła polegające na cyklicznym organizowaniu spotkań z przedstawicielami organów władzy samorządowej : Burmistrzem Miasta i Gminy Radzymin, Starostą Powiatu Wołomińskiego oraz Radnymi. Spotkania w Klubie Europejskim dają możliwość nawiązania dialogu, dyskusji i podejmowania tematów interesujących młodzież i dotyczących przyszłości i rozwoju Radzymina oraz jego okolic. Nierzadko na spotkania zapraszani są również Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta lub przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń działający na rzecz społeczności lokalnej.

Naszymi gośćmi byli: Burmistrz Miasta i Gminy Radzymin - pan Zbigniew Piotrowski, Starosta Powiatu Wołomińskiego - pan dr Maciej Urmanowski i pan Ryszard Węsierski, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta – pani Iwona Truszkowska.


Wycieczki Koła Europejskiego

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klasy IIa ekonomiczno-administracyjnej aktywnie działający w Kole Europejskim i Kole nauk społecznych, rozwijali swoje zainteresowania i umiejętności podczas wycieczek do instytucji związanych z gospodarką wolnorynkową. Odbyli zajęcia na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz w Narodowym Banku Polskim. Spotkania te okazały się ciekawą alternatywą dla szkolnych zajęć i pomogły uczniom w przygotowaniach do licznych konkursów, w które byli zaangażowani. Możliwość kontaktu z pracownikami tych instytucji oraz obserwowania ich pracy była interesującym doświadczeniem. O wiele łatwiej jest uczyć się teorii gdy można skonfrontować ją z wiedzą praktyczną!!!!

Gimnazjaliści na tropach Wielkiej Historii

W roku szkolnym 2017/2018 związku z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości gimnazjaliści wzięli udział w wielu przedsięwzięciach. Aktywnie współpracowali z Międzyszkolnym Klubem Historycznym AK oraz angażowali się w uroczystości gminne związane z obchodami 11 listopada oraz Święta Konstytucji 3 Maja.

Uczniom szczególnie zapadły w pamięć chwile, kiedy mogli na własnej skórze doświadczać historii. Podczas spotkania z „Żywą historią” zdobywali wiedzę na temat rycerstwa i szlachty sposobów walki, broni i taktyki wojennej stosowanej przez wojsko polskie na przestrzeni dziejów. Podczas tych zajęć mogli dotknąć, a nawet przymierzyć elementy uzbrojenia defensywnego, poznać zasady walki mieczem, szablą, używania broni palnej na polu walki.

Wycieczka do Cytadeli Warszawskiej również okazała się ważnym wydarzeniem. To jedno z muzeów gdzie można dotknąć eksponatów, poczuć ciężar kajanów oraz sprawdzić jak czuli się więźniowie zamknięci w carskim areszcie. Dzięki takim doświadczeniom bardziej doceniamy wysiłek minionych pokoleń zmierzający do odzyskania niepodległości.

W turniejowych szrankach

W roku szkolnym 2017/2018 członkowie Koła Europejskiego przygotowywali się do udziału w wielu konkursach przedmiotowych. Wzięli udział w szkolnym turnieju wiedzy historycznej „Polska za panowania władców elekcyjnych”, Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg” Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Społeczeństwie „Kalejdoskop” „Ogólnopolskim Konkursie Państwowej Komisji Wyborczej „Wybieram Wybory” . W kilku odnieśliśmy prawdziwe sukcesy.

W Ogólnopolskim Konkursie „Wojna polsko-bolszewicka 1920” zwyciężyliśmy w dwóch kategoriach: film (Filip Miękus z klasy II a) oraz komiks (Cezary Świerczewski z klasy IIICG) oraz otrzymaliśmy wyróżnienia (Kinga Szewczyk z klasy 3c), Zwyciężyliśmy również w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Historii Mazowsza zarówno drużynowo jak i indywidualnie (Łukasz Maśluch z klasy 3 c) uzyskując najlepsze wyniki spośród szkół powiatowych. W Powiatowym Konkursie wiedzy o Przedsiębiorczości zdobyliśmy II miejsce (Wiktoria Królik z klasy 3 BG), w kategorii szkół gimnazjalnych.

SPOTKANIE Z POWIATOWYM RZECZNIKIEM KONSUMENTÓW

Sprawozdanie z konkursu historycznego

WYBORY DO WŁADZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

III Konkurs Historyczny

Akt Założycielski Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. AK Ziemi Radzymińskiej

Jak się robi pieniądze?

Wiedza o społeczeństwie- prawo w praktyce

Nasz sukces- Norwid przedsiębiorczy!!!

Spotkanie dotyczące Budżetu Obywatelskiego

Warszawski Salon Maturzystów 2016

Finał Konkursu „Patria Nostra”

XI Powiatowy Dzień Planowania Kariery

Sukces uczniów z Liceum Norwida w Powiecie Wołomińskim

Spotkanie z Burmistrzem Radzymina


„Żołnierze Wyklęci i ich kaci – zbrodnie nierozliczone” - sympozjum w UKSW


Lekcja wiedzy o społeczeństwie w Urzędzie Skarbowym w Wołominie


Lekcja WOS-u z Powiatowym Urzędem Pracy


Prezentacja projektu „Cechy państwa demokratycznego”


Praktyka czyni mistrza. Spotkanie z księgowym w klasie ekonomiczno – administracyjnej.


Lekcja przedsiębiorczości w klasie ekonomiczno - administracyjnej


Rzecznik Praw Konsumenta w NORWIDZIE


Klub Europejski 2011/2012


Klub Europejski - ulotka


Jestem europejczykiem - ulotka rekrutacyjna


Inscenizacja procesu cywilnego


Spotkanie w Klubie Europejskim. „Moja Szkoła w Unii Europejskiej”