Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie
“Piękno na to jest, by zachwycało do pracy - praca, by się zmartwychwstało.” Cyprian Kamil Norwid


Absolwent „Norwida”

Od początku swego istnienia Szkoła wychowywała i kształciła przyszłe pokolenia polskich pedagogów i wychowawców.

Od 2005 roku monitorowane są losy Absolwentów „Norwida”. Około 85% absolwentów Liceum kontynuuje edukację na uczelniach wyższych. Najczęściej wybierane uczelnie to: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, SGGW, UKSW, WAT, SGH, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, WSPS.

LOSY ABSOLWENTÓW

Absolwenci 2008r.

Absolwenci 2009r.

Absolwenci 2010r.

Absolwenci 2011r.

Absolwenci 2012r.

Absolwenci 2013r.

Absolwenci 2014r.

Absolwenci 2015r.

Absolwenci 2016r.

Absolwenci 2017r.

Absolwenci 2018r.

SUKCES NASZEJ ABSOLWENTKI - 14.VI.2012r.