Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie
“Piękno na to jest, by zachwycało do pracy - praca, by się zmartwychwstało.” Cyprian Kamil Norwid
 „Dzień Ziemi” w Norwidzie

„Dzień Ziemi” w Norwidzie

W ramach obchodów Dnia Ziemi 30 uczniów z naszego Gimnazjum przystąpiło do Powiatowego Konkursu Ekologicznego, którego celem było podniesienie świadomości ekologicznej, budowanie postaw proekologicznych oraz poszerzenie wiedzy o środowisku przyrodniczym i ekologii, wśród dzieci, młodzieży i nauczycieli. A także aktywizacje i rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody i potrzeby jej ochrony poprzez naukę obserwacji i rozpoznawania pospolitych i chronionych roślin i zwierząt występujących w Polsce oraz podniesienie wiedzy o obszarach cennych przyrodniczo w powiecie wołomińskim. Uczniowie przygotowywali się do zadań konkursowych pod opieką pani Justyny Bylak i pani Katarzyny Kostrzewy.

Uczniowie wykonali również gazetkę ścienną zawierająca informacje o Dniu Ziemi.

Poniżej prezentujemy wybrane prace uczniów, które zostały przez nich przygotowane jako zadanie konkursowe.


  • Prezentacja 1
  • Prezentacja 2
  • Prezentacja 3