Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie
“Piękno na to jest, by zachwycało do pracy - praca, by się zmartwychwstało.” Cyprian Kamil Norwid
 WSPÓŁPRACA Z KATEDRĄ ARABISTYKI

WSPÓŁPRACA Z KATEDRĄ ARABISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

30 marca uczniowie klas humanistycznych Liceum mieli okazję uczestniczyć w zajęciach z zakresu problematyki współczesnego świata arabskiego oraz relacji chrześcijańsko – muzułmańskich. Spotkanie prowadzili dr George Yacoub - wykładowca języka arabskiego w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pola Zygmunt - studentka V roku arabistyki, absolwentka etnologii. Dr Yacob nakreślił problem sytuacji chrześcijan w świecie arabskim, a Pola Zygmunt omówiła zwyczaje związane z Niedzielą Palmową u libańskich maronitów.

Współpraca z Katedrą Arabistyki Uniwersytetu Warszawskiego została podjęta z inicjatywy absolwenta Liceum Piotra Kuchty, obecnie studenta wydziału i wiceprezesa Koła Naukowego Arabistów na Uniwersytecie Warszawskim.

Szkolnym koordynatorem projektu została pani Maria Różycka, nauczycielka języka polskiego i wiedzy o kulturze. Spotkanie inauguracyjne otwiera cykl wykładów poświęconych kulturze, religii oraz zagadnieniom społecznym świata arabskiego, które będą odbywały się cyklicznie.