Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie
“Piękno na to jest, by zachwycało do pracy - praca, by się zmartwychwstało.” Cyprian Kamil Norwid
 III Powiatowy Konkurs Matematyczny im. R. Żulińskiego

III Powiatowy Konkurs Matematyczny im. R. Żulińskiego

18 lutego 2015 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie został rozstrzygnięty III Powiatowy Konkurs Matematyczny im. R. Żulińskiego, nad którym patronat objął Starosta Powiatu Wołomińskiego. Adresatami zmagań matematycznych byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego powiatu. Do konkursu przystąpiło 260 uczniów, z 20 szkół. Jego celem była popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród młodzieży. Konkurs cieszył się dużym powodzeniem wśród młodzieży.

Pierwszy etap konkursu w kategorii turniej wiedzy matematycznej odbył się 17 listopada 2014 r. Prace sprawdzały i oceniały Szkolne Komisje Konkursowe. Z każdej szkoły zostało wybranych dwóch reprezentantów na podstawie wyników uzyskanych w eliminacjach szkolnych, zgodnie z przygotowanymi przez organizatorów zestawami zadań i kryteriami ich oceny. Drugi etap został przeprowadzony w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie, dnia 08.12.2014 r. W etapie tym wzięło udział 30 uczniów gimnazjów i 10 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

18 lutego na uroczystym podsumowaniu konkursu zgromadzeni w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie wysłuchali wykładu dr. inż. Krzysztofa Brysia prodziekana d.s. Ogólnych Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na temat: „O rekurencji i nie tylko”. W trakcie wykładu uczniowie poznali m. in. ciąg Fibonacciego, zagadkę Fibonacciego, rekurencyjny sposób zapisywania ciągów, złotą liczbę, wieżę Hanoi.

W czasie finału Wicestarosta Wołomiński Adam Łossan oraz pani dyrektor Urszula Zimińska wręczyli dyplomy i nagrody wszystkim laureatom oraz podziękowania ich opiekunom. Cenne nagrody ufundował Starosta Wołomiński Kazimierz Rakowski.

Za zajęcie:

1 miejsca uczeń otrzymał laptop

2 miejsca uczeń otrzymał tablet

3 miejsca uczeń otrzymał telefon

Wszyscy uczestnicy finału otrzymali pendrive za udział w konkursie.


Wyniki końcowe w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiają się następująco:


I. Zwycięzcy z gimnazjów w III Powiatowym Konkursie Matematycznym:

1. Michał Balcerak, uczeń Zespołu Szkół w Postoliskach

2. Karol Adameczek, uczeń Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu

3. Katarzyna Roman, uczennica Miejskiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zielonce


II. Zwycięzcy ze szkół ponadgimnazjalnych w III Powiatowym Konkursie Matematycznym:

1. Paweł Słoński, uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie

2. Krystian Wojtkowski, uczeń Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce

3. Kamil Łyskowicz, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Nałkowskiego w Wołominie


Na zakończenie pani dyrektor Urszula Zimińska podziękowała gościom, uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom i zaprosiła wszystkich na poczęstunek.

W miłej atmosferze uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie rozjechali się do domów.

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i życzymy sukcesów w dalszej karierze matematycznej. Zapraszamy nowych, odważnych uczniów do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku.