Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie
“Piękno na to jest, by zachwycało do pracy - praca, by się zmartwychwstało.” Cyprian Kamil Norwid

Nadanie i poświęcenie Sztandaru Szkoły

15 grudnia 2011

15 grudnia 2011 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Radzyminie odbyła się niecodzienna uroczystość - nadania nowego sztandaru, który został ufundowany staraniem Dyrektora i Rady Rodziców Liceum ze środków własnych i przekazanych przez sponsorów.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. w Kolegiacie Radzymińskiej, gdzie licznie przybyli uczniowie, nauczyciele, poczty sztandarowe ze szkół powiatowych, ludzie związani od lat z placówką i zaproszeni goście. Mszę celebrował biskup Marek Solarczyk, który dokonał aktu poświecenia Sztandaru Szkoły. Następnie wszyscy przeszli ulicami miasta do budynku Liceum, gdzie w szkolnej auli odbyła się oficjalna uroczystość. Dyrektor liceum, pani Urszula Zimińska powitała licznie przybyłych gości, reprezentujących władze ministerialne, kuratoryjne, wojewódzkie, samorządowe, gminne, kościelne oraz dyrektorów i nauczycieli szkół, w tym szkół Norwidowskich, z Warszawy, Wyszkowa, Wesołej, Dębinek. Na uroczystość przybyli m.in.: Wioletta Laszczka, naczelnik Wydziału Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Iwona Greiner, wizytator z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Jagoda Miszewska, dyrektor Biura Wojewody Mazowieckiego, Piotr Uściński, starosta Powiatu Wołomińskiego, Zbigniew Piotrowski, burmistrz Radzymina.

W swoim wystąpieniu dyrektor przedstawiła dorobek szkoły i zaprezentowała sukcesy młodzieży w olimpiadach, konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Przypomniała o ponad 160 – letniej tradycji szkoły. Dyrektor podkreśliła również wzajemną korelację teraźniejszości z przeszłością, która jest udziałem zarówno nauczycieli, jak i uczniów Liceum. Kulminacyjnym momentem uroczystości był akt nadania Sztandaru Szkoły przez starostę pana Piotra Uścińskiego. Tekst aktu nadania, w imieniu starosty, odczytała w języku łacińskim uczennica klasy IIc, Katarzyna Kryśkiewicz. Sztandar uroczyście przekazał staroście poczet rodziców, reprezentowanych przez panią Danutę Budziszwską i panią Ewę Matusiak oraz nauczyciela języka angielskiego pana Marcina Warchoła. Następnie sztandar z rąk dyrektora szkoły przejęli uczniowie - Radosław Berliński, Agnieszka Dobrzyniecka i Agnieszka Paszkowska. Był to niezwykle wzruszający moment, jednoczący całą społeczność szkolną w duchu poszanowania tradycji i spuścizny etycznej patrona. Słowa Norwida, widniejące na sztandarze: „Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało” - w tej szczególnej chwili nabrały właściwego znaczenia. Poezja Norwida daje bowiem znakomitą okazję do głębszej refleksji nad polskim patriotyzmem, naszą przeszłością, potrzebą bycia użytecznym, wreszcie nad relacją człowieka z Bogiem. Do motta poety odniosła się pani Elżbieta Całka - Przewodnicząca Rady Rodziców Liceum, przekazując akt nadania sztandaru, apelowała, aby młodzież nie zapominała o swojej tożsamości, pracy, nauce i potrzebie bycia użytecznym we współczesnym świecie. Po prezentacji sztandaru przez Adrianę Czyż (IIIc) i Łukasz Ostrowskiego (IIIb), prowadzących uroczystość w imieniu Samorządu Szkolnego, nastąpiło wbijanie symbolicznych gwoździ. Aktu wbicia gwoździ dokonali:

 • Jego Ekscelencja ks. biskup Marek Solarczyk
 • Wioletta Laszczka – naczelnik Wydziału Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Jagoda Miszewska – dyrektor Biura Wojewody Mazowieckiego
 • Tomasz Waźbiński – Dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego
 • Iwona Greiner – wizytator z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty
 • Piotr Uściński - starosta powiatu Wołomińskiego
 • Marta Rajchert - vice-przewodnicząca Rady Powiatu Wołomińskiego
 • Zbigniew Piotrowski - burmistrz Radzymina
 • Ksiądz prałat Stanisław Kuć - proboszcz parafii Radzymin
 • Urszula Zimińska – dyrektor Liceum
 • Elżbieta Całka – przewodnicząca Rady Rodziców
 • Przemysław Śledź - vice- przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Po ceremonii wbicia gwoździ nastąpiło ślubowanie wzorowych uczniów szkoły. Zaszczyt ten przypadł Klaudii Raniewicz (IIb), Monice Szczepanik (IIIa), Jarosławowi Kurkowi (IIIc), Michałowi Budziszewskiemu (IIIb). Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia gości, min. pani Wioletty Laszczki, pana Tomasza Waźbińskiego, pani Iwony Greiner oraz starosty wołomińskiego pana Piotra Uścińskiego, burmistrza Radzymina pana Zbigniewa Piotrowskiego i proboszcza parafii Radzymin ks. Stanisława Kucia. Odczytany został także list, napisany przez pana Mirosława Sielatyckiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Szczególnie przedstawiciele władz lokalnych podkreślali wysoką jakość kształcenia, zaangażowanie młodzieży w przedsięwzięcia na terenie powiatu i bardzo dobre przygotowanie kadry pedagogicznej Liceum.

Wzruszającym momentem uroczystości było wręczenie medali „Amicus scholae Norvidi”, które otrzymali:

 • Wioletta Laszczka – Naczelnik Wydziału Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Iwona Greiner – Wizytator z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty
 • Jagoda Miszewska– Dyrektor Biura Wojewody Mazowieckiego
 • Tomasz Waźbiński – Dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego
 • Piotr Uściński – Starosta Powiatu Wołomińskiego
 • Zbigniew Piotrowski – Burmistrz Radzymina
 • Ks. Stanisław Kuć – proboszcz parafii w Radzyminie
 • Marta Rajchert – Vice-przewodnicząca Rady Powiatu Wołomińskiego
 • dr Tomasz Wroczyński – Prodziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Katarzyna Pazio – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Wołomińskiego
 • Elzbieta Całka – przewodnicząca Rady Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Radzyminie
 • Wiktor Dominowski - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Radzyminie
 • Zofia Borowska – emerytowana nauczycielka języka polskiego Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Radzyminie
 • Mariola Kacprzak - dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie, absolwentka szkoły, rocznik 1986
 • Ryszard Wojciechowski - dyrektor XXIV LO im. C.K. Norwida w Warszawie, w imieniu dyrektora medal odebrała pani Ewa Sołtan
 • Edward Biernacki - dyrektor Zespołu Szkół w Starych Załubicach
 • Małgorzata Osiecka - Chmielewska – dyrektor Zespołu Szkół im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej
 • Ewa Wnuk - dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Majora Stefana Waltera
 • Jan Wnuk - prezes Towarzystwa Przyjaciół Radzymina
 • Kazimierz Gumkowski - prezes Związku Sybiraków w Radzyminie
 • Marzena Małek – dyrektor Biblioteki Publicznej w Radzyminie
 • Krystyna Liwska - sekretarz szkoły w latach 1985- 2008
 • Małgorzata Gumkowska – Murray – nauczycielka języka angielskiego, za wieloletnie zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły oraz uwrażliwienie młodzieży na piękno i sztukę
 • Anna Szymanis – nauczycielka języka polskiego, za wieloletnie zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły oraz za promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi
 • Tadeusz Jędrasik - nauczyciel wychowania fizycznego, za wieloletnie zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły oraz godne reprezentowanie Liceum i zwycięstwa młodzieży w zawodach sportowych
 • Lidia Wize - nauczycielka języka polskiego, za wieloletnie zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły oraz koordynowanie realizacją programu „Matura w Norwidzie”.

Medal „Amicus scholae Norvidi” stanowi najwyższe wyróżnienie, wręczane w Liceum za pracę i zasługi na rzecz placówki.

Kolejnym momentem uroczystości było przyznanie młodzieży stypendium „Talent” za wybitne osiągnięcia szkolne. W radzymińskim Liceum w tym roku wyróżniono najwięcej uczniów ze wszystkich powiatowych szkół. Stypendium z rąk starosty pana Piotra Uścińskiego odebrali:

 • I stopnia
 • Aleksandra Turek, Monika Szczepanik, Agata Chuda, Adriana Czyż, Klaudia Raniewicz, Katarzyna Kryśkiewicz, Patryk Frąckiewicz, Jagoda Pyśkiewicz
 • II stopnia
 • Natalia Aleksandrowicz, Olga Dobczyńska, Jarosław Kurek, Karolina Marcinkiewicz, Aleksandra Ołdak, Magdalena Sobolewska, Marlena Stankiewicz, Marcin Smoliński
 • III stopnia
 • Patrycja Jóźwiak, Izabela Ołdak, Rafał Głąbowski, Magdalena Tomczyk, Jakub Wysocki.

Został rozstrzygnięty także szkolny konkurs na projekt sztandaru, który wygrały Magdalena Sobolewska (IIId) i Anna Siedlarczyk (IIc) oraz konkurs „Moja tożsamość narodowa poprzez budynki historyczne”, realizowany w ramach programu edukacyjnego „Jestem Europejczykiem” na kalendarz, którego finalistką została Anna Siedlarczyk (IIc).

Na zakończenie części oficjalnej zaśpiewano „Gaude Mater Polonia”. Słowa XIII - wiecznej pieśni śpiewane po łacinie: „Gaude Mater Polonia, prole fecunda nobili” wywarły na wszystkich uczestnikach uroczystości wielkie wrażenie. Po wykonaniu pieśni wyprowadzono wszystkie poczty sztandarowe. Następnie głos przekazano młodzieży, która przygotowała spektakl słowno – muzyczny, upamiętniający historię Polski i twórczość patrona. Na scenie wystąpił szkolny zespól teatralny „Norwidowcy”, pod kierunkiem pani Ewy Całki i zespół muzyczny „Anima mea”, pod kierunkiem pani Klary Pietruczuk. Uczniowie urzekli wszystkich znakomitym przygotowaniem muzycznym i recytatorskim. Zespół został wzmocniony przez absolwentów szkoły, wokalem Macieja Gronka i Agaty Rackiej oraz wirtuozowskim akompaniamentem Michała Kamińskiego. Scenariusz spektaklu odsłaniał bolesne karty polskiej historii od czasów zaborów po dzień dzisiejszy, a jego matrycę literacką stanowiła przede wszystkim twórczość Norwida, tak symboliczna, że aktualna w każdej epoce. Teksty literackie skorelowano z muzyką, dzięki czemu powstała inscenizacyjna całość. Wykonania solistów zespołu: Huberta Sochackiego, Macieja Gronka, Magdaleny Sasin, Wiktorii Turczak, Anny Kłosiewicz, Dominiki Sieradzkiej zapadły wszystkim głęboko w pamięć. Szczególnie wykonanie „Murów” przez Huberta Sochackiego emanowało prawdziwymi emocjami. Słowa Norwida ponownie zostały zmaterializowane za sprawą talentu, pracy, ekspresji i piękna duszy młodzieży i jej opiekunów.

Po prezentacji artystycznej wszystkich zaproszono na poczęstunek, przy którym dzielono się wrażeniami i opiniami. Bez wątpienia była to jedna z najbardziej wzruszających uroczystości w murach Liceum w Radzyminie.

Dyrektor Liceum
dziękuje wszystkim, którzy przybyli na uroczystość nadania i poświęcenia Sztandaru Szkoły, a także uczniom i nauczycielom za pomoc w przygotowaniu uroczystości.
Szczególne podziękowania kierujemy wobec darczyńców Szkoły za hojność, życzliwość i pomoc w ufundowaniu nowego Sztandaru naszego Liceum oraz wspieranie działań edukacyjno-wychowawczychSponsorzy uroczystości
poświęcenia i nadania Sztandaru Szkole 15 XII 2011 r.

Rada Rodziców przy LO im. C.K. Norwida w Radzyminie
Starostwo Powiatu Wołomińskiego
Urząd Miasta Radzymin

OSOBY PRYWATNE
Starosta Wołomiński - Piotr Uściński
Burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski
Ksiądz prałat Stanisław Kuć
Dyrektor Małgorzata Osiecka - Chmielewska
Ksiądz wikariusz Marek Długoszewski
Ksiądz wikariusz Marek Kontraktowicz
Ksiądz wikariusz Marcin Kondracki
Małgorzata Bednarczyk
Elżbieta i Władysław Całka
Barbara i Wojciech Chełchowscy
Mirosław Jagodziński
Paweł Gajda
Jacek Paczkowski
Emilia Paczuska
Zdzisław Rasiński

PRZEDSIĘBIORCY
„Auto Zbyt II” Firma Handlowa Maria i Piotr Góreccy
Bar Restauracyjny „Varsovia” Władysław Dyniewicz
Bar Szybkiej Obsługi „Maleńki” Barbara Skrabacz
Centrum Odzieżowe „Merkury” Hurt – Detal Zofia Pawłowicz - Szewczuk
Cukiernia „Małgosia” Jadwiga Małgorzata Roguska
F.H.U. „Hydro – Tech ” Dariusz Chlebowski
F.H.U. „Hydro – Tech Bis” Joanna Chlebowska
„Got – Bud” P.U.H. Tadeusz Gotowiec
„Grandpol ” Sp. z o.o. Mazen Al Mardiny
Księgarnia „Papirus” s.c. Aldona Górska
„Matmazel” Ewelina Tarach – Wardakowska
„MT Gmurczyk Hurtownia piwa, wina, napojów”-Teresa i Mirosław Gmurczyk
Piekarnia „Garbolewscy” s.c.
P.H.U. „Filip” sp. j. Kulesza i wspólnicy
P.P.H .“Waflex” Wiesław Stankiewicz
„Provitus” sp. j. Dąbrowscy, Malesa
Sklep Ogrodniczy "Witona" Tadeusz Wardakowski
Supermarket „Panorama” Małgorzata i Leszek Myśliwiec

RADNI MIEJSCY
Halina Bonecka
Elżbieta Darka
Paweł Dąbrowski
Mirosław Fabisiak
Anna Goryszewska
Zbigniew Jabłoński
Tadeusz Jędrasik
Teresa Jóśk
Mirosław Jusiński
Dariusz Klimek
Krystyna Pałaszewska
Tadeusz Radziszewski
Andrzej Siarna
Włodzimierz Stanisławski
Cezary Wnuk